Szkolenia

Oferujemy Państwu szeroki zakres szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z fryzjerstwem jak i fryzjerów pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Nasze kompetencje i doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń i staży fryzjerskich potwierdzone są wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.16/00010/2012.

Tematykę szkoleń dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań uczestników. Proponujemy nastepujące tematy:

  • „Fryzjerstwo męskie”
  • „Najnowsze trendy we fryzjerstwie”
  • „Podstawy fryzjerstwa” – szkolenie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z zawodem
  • „Techniki upięć” – zakres podstawowy
  • „Techniki upięć” – zakres rozszerzony
  • „Warkocze i sploty”

Podczas szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, główki treningowe oraz udział modelek. Każdy uczestnik uzyskuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia (ze szczegółowym opisem tematyki na rewersie) – wzór MEN. Zajęcia prowadzą mistrzowie fryzjerstwa oraz styliści z wieloletnim doświadczeniem zarówno zawodowym, jak i pedagogicznym.